Team member
Cafer Çetin
GENEL MÜDÜR
GENERAL MANAGER
Team member
Taner Güler
İNŞAAT ve TEKNİK İŞLER MÜDÜRÜ
CONSTRUCTION AND TECHNICAL AFFAIRS MANAGER
Team member
Hakan Durmuş
HAKEDİŞ ve RAPORLAMA UZMANI
ALLOWANCE AND REPORTING SPECIALIST
Team member
Gökçe Kahraman
SATINALMA SORUMLUSU
PURCHASING MANAGER

Ekibimiz